اقای موسوی با شما هستم!!

سلام من از کوچه های دلگیر دلم با شما سخن میگویم چرا چنین شد؟
روزها بر من می گذرد ومن همچنان در پی  سوالات بی جوابم هستم انها که منادی ازادی عدالت برابری سر میدادند وخود را انسانهای متمدن وبدور از هرگونه خوشونت نشان
میدادند حال چگونه این وحشگری ها را توجیه می کنند اقای موسوی روی سخنم با شماست بدانید ماسک میش از روی صورتتان کنار رفته و انچه مردم می بینند گرگی بیش نیست که برای رسیدن به اهدافش حاضر است هر چیزی را بدرد حتی اعتقاد مردم را .شما که پرچم سبز حسین را الم کرده ای و خود و افکار بیمار گونه تان را پشت آن پناهان کرده اید باید خجالت بکشید که به امام حسین هم رحم نمی کنید و ایشان را متاسفانه پله ای کرده اید برای رسیدن به اهداف پلیدتان .
یک سوال! اگر آن روز شما در کربلا بودید در کدامین صف می ایستادید؟ در عاشورای امسال پرچم حسین را آتش زدید در عاشورای کربلا خیام حسین را؟؟؟؟
راست بگو! اعتقاد و باور ملتت را به چه چیزی فروختی؟ آیا آنچه که در ازای آن دریافت کردی ارزشش را داشت؟
عروسک دست کدام بازی گردان هستی؟ جالت اینجاست میخواهی با آسیب رساندن به  اماکن عمومی و خصوصی، مردم را از این نظام دور کنید اما این فکر ابلهانه ای بیش نیست بهای پرداختی این انقلاب خون است خونی که نه کم رنگ می شود نه پاک می شود
تا کی می خواهید از سادگی و هیجان گروهی از جوان های فریب خورده سوء استفاده کنید؟ خنده دار است به آنها وعده ی 22  بهمن را میدهید. اگر انقدر جسارت داشتید  9  دی در آن حماسه بزرگ عاشرائیان  موش ها را از خانه هایشان بیرون و خود آن جا را اجاره نمی کردید این را بدانید هر چه بیشتر تقلا کنید بیشتر فرو می روید.


خدا قول داده و قول خدا حق است


والعاقبه للمتقین و مطمئنا شما از متقین نیستید


دسته ها : سیاسی
جمعه شانزدهم 11 1388
X