رنگ سبز

 

سبز رنگ خوبی و زیبایی است/سبـز رنگ
هستـی و پیدایی است
سبز رنگ پاک معصومیت/رنـگ تقـوا و خلـوص نیت

سبز رنگ پاکی سجـاده ها ست/استجابت کردن حـق از دعـا ست

سبز را رنگ ولایـت گفته اند/تا که حـق را با صلابت گفته اند
سبز رنگ شال هر عیاش نیست/رنگ هر ولگرد و
هر اوباش نیست


سبز رنگ دختران هرزه نیست/این دغل بازی و فتنه کار کیست؟

سبـز رنگ پیـروان انقـلاب/نی که رنگ دختـران بد حجاب

ای دغل بازان صد رنگ و سیاه/عاقبت تا کی تبــاهی و گنـاه

سبز را تا کی به زنجیرش کشی/از بلنـدی تا که بر زیرش کشی

سبز تو از جلبک قورباغه است/قصد تو پی کردن یک ناقه است!

ای تبه کاران مست و پر فریب/تا به کی در رأی مردم شک و ریب؟

ای کلاغان فتنه ها را بس کنید/دشمنی با قرقی و کرکس کنـید

راه تو ره نیست بل کج راهه است/راه باطل آخرش بیـراهه است

چون خودت دانی که راهت سبز نیست/رهبری اهل فتنه بهـر چیست ؟!

سبز رنگ روشن و آرامی است/پرچـم جمهـوری اسلامـی است

سبز رنگ نور پاک فاطمه(س) است/با دعایش فتنه ها را خاتمه است

سبز رنگ جنگل است و بیشه است/نی که رنگ هر تبر یا تیشه است

آن که نظم جامعه کرده تباه/روی او از تیرگی باشد سیاه

مدتی دریای ما طوفانی است/عده ای از ناکسان زندانی است

موج دریا چون که روزی وا نشست/آن حباب و آن خس و خاشاک هست ؟

ای سیه رویان همه فرصت طلب/ای تبه کاران زشت و رنگ شب

هر کسی شال نفاقی بسته است/کی ز دام و بند شیطان رسته است !

سبز کی رنگ دروغ است و ریا/سبز کی رنگ فریب است و جفا

راه ما باشد ره پیر خمین/ هم که این راه حسن هست و حسین (ع)

آنکه باطل می رود او سبز نیست/پای در گل می رود سر سبز نیست

رهبر از دست شما ناراضی است/چون همی گوید که این جو سازی است

هم کسی که حجت از سوی خداست/قلـب او رنجـور از کار شماست

این جماعت کارشان یک‌رنگ نیست/قصدشان جز فتنه و نیرنگ نیست

سبز آنها سبز آمریکایی است/کارشان جنجـالی و غوغـایی است

سبز رنگ مردی و مردانگیست/نی که رنگ مستی و دیوانگیست

سبز رنگ مردمان ساده است/مردم بی حیلـه و افتـاده است

رنگ تو رو بر سیاهی می زند/کارت آخـر بر تبــاهی می زنـد

آنکه دائم بی دلیل و با سؤال/رنج ملـت را برد زیر سؤال

گر بگویی این دغل ها کار کیست/نمره ات را می دهم یک بیستِ بیست

با تشکر از جناب برزخی عزیز

دسته ها : سیاسی
جمعه شانزدهم 11 1388
X