دسته
ببينيد و لذت ببريد!
خبرگزاري و اخبار
لينكهاي تبياني
فرهنگي مذهبي- دفاع مقدس
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 155207
تعداد نوشته ها : 46
تعداد نظرات : 31
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي

....ادامه 

 

در ادامه نوشته ها و مطالبی که جمع آوری کردم درباره دلایل نارضایتی مردم ایران و نتیجتا به وقوع پیوستن انقلاب اسلامی ایران، موضع کشف حجاب را بطور مختصرا در پست قبلی مورد بررسی قرار دادیم.

در این پست مقاله ای پیدا کردم از سایت www.magiran.com که با توجه به موضوعیت داشتن آن با نوشته های این حقیر در رابطه با کشف حجاب، در ادامه این نوشته را در اختیار شما خوانندگان وبلاگ قرار می دهم.

....

"

اسنادی از سیاست رضاشاه در متحدالشکل کردن لباس زنان بی بضاعت


نویسنده: فائزه توکلی


    کشف حجاب اجباری زنان ایرانی در نیمه دوم دهه 1310 هجری شمسی با توسل به زور و فشار، تعرض به خصوصی ترین حریم زندگی زنان ایرانی بود. رضاشاه با ایدئولوژی ملی گــــــرایی غیرمذهــــــبی مبتنی بر نظام پادشاهی، شالوده دولت جدید را پی ریزی کرد. دولت در راستای اجرای کامل این سیاست دستور داد که همه زنان، باید از زنان خاندان سلطنتی که در مراسم رسمی و ضیافت ها بدون حجاب ظاهر می شدند، سرمشق بگیرند. به این منظور در ماه های دی و بهمن 1314 هجری شمسی در سراسر کشور جشن هایی برای گرامیداشت بی حجابی برگزار شد و جراید هر روز گزارش های این جشن ها و اشتیاق های خودجوش! برای اصلاحات را چاپ می کردند. (کرونین، 1383، ص300)
    
    واکنش عمومی در برابر بیحجابی اجباری دولتی بر حسب هر طبقه و هر منطقه فرق می کرد و یک مشکل مهم این بود که زنان شهری ایرانی نمی خواستند بدون پوشش در ملاء عام حاضر شوند.
    
    چنان که مردان و زنان طبقات بالا در برخی محافل دوستانه یا مکان های رسمی، با تابعیت از مدهای اروپایی، آرایش و لوازم آرایش چهره و شیوه آرایش موها که در آگهی های تبلیغاتی و مقالات نشریاتی مانند عالم نسوان و انتشارات دولتی به چاپ می رسید، در مجامع ظاهر می شدند. مجله عالم نسوان از همان سال های آغازین انتشار خود، بخشی را به لباس و پوشاک زنان اختصاص داد. چاپ تصاویر لباس های زنان و کودکان و ترجمه مقالات زنان آمریکایی درباره آخرین مدهای اروپایی از جمله سیاست های حمایت غیرمستقیم این نشریه از بی حجابی بود. همچنین این نشریه زنان را تشویق می کرد که لباس هایشان را خودشان در خانه بدوزند، بنابراین الگوهای خیاطی ضمیمه مجله برای زنان طبقه متوسط، که توانایی پرداخت دستمزد خیاط هایی که لباس های آخرین مد را می دوختند، نداشتند از این دوران رایج شد. (رستم کلایی، 1383، صص 260 259)
    
    زنان طبقات پایین و مستضعف جامعه برای تابعیت از این سیاست رضاشاه در شهرهای گوناگون بیش تر با مشکل مواجه بودند. چنان که دستور داده شده بود پاسبان ها در کوچه ها و خیابان ها روسری ها را از سر زنان بکشند و پاره کنند، وزارت داخله برای ترویج سیاست کشف حجاب رضاشاه بر طبق سند شماره «1»، بخشنامه ای را در تاریخ 27/11/1314 به تمامی شهرستان ها ابلاغ می کند، مبنی بر این که: لباس و کلاه زنانه به زنان فقیر داده شود.
    
    وزارت داخله نمره 70205 / 6910
    
    اداره سیاسی متحدالمال
    
    از نقطه نظر مساعدت به نسوان فقیر و بی بضاعت در این موقع نهضت نسوان مقتضی است از محل جرایم ماخوذه از متخلفین قانون البسه متحدالشکل، لباس های مناسب و ارزان تهیه و بر اشخاص مزبور داده شود در این صورت چنان چه از این بابت وجوهی موجود است به بلدیه دستور بدهید که با تصویب انجمن این کار تخصیص بدهند و فوراً لباس و کلاه زنانه خریده به نسوان بی بضاعت داده شود و نتیجه اقدامات را اشعار دارند.
    
    از طرف وزیر داخله
    
    امضاء
    
    27/11/1314
    
    در این سند منابع کمک مالی به بانوان بی بضاعت از محل جرایم متخلفین قانون البسه متحدالشکل ذکر شده و نشان دهنده آن است که اشخاصی که از قانون فوق تبعیت نمی کردند علاوه بر ضرب و شتم، جریمه مالی نیز می شدند که بودجه آن را از محل این جریمه ها برای کمک به تهیه پوشش بانوان _بی بضاعت، استفاده می کردند. این بخشنامه به تمامی شهرستان ها از جمله به شهرستان گرگان نیز ارسال شده است که سند شماره «2» گواه بر آن است. در این سند که در تاریخ _11/12/1314 نوشته شده آمده است:
    
    پاکنویس کننده همایونی
    
    وزارت داخله
    
     نمره 70205 /6910
    
    اداره سیاسی
    
     اداره شهردار گرگان در جواب نمره 2368 به طوری که ضمن نمره 6910 متحدالمال وزارت داخله ارسال شد به شهربانی نیز تذکر داد، محل تدارک البسه برای زنان بی بضاعت، جرایم حاصله از متخلفین البسه متحدالشکل است که تاکنون چندان بدان ترتیب اثر نداده... تلقی می کنند. اینک مهم است نسبت به متخلفین اقدام شود، اخذ جرایم گشایشی برای آسایش زنان بی بضاعت.
    
    در این سند اقدامات اداره شهردار گرگان به دنبال بخشنامه وزیر داخله در تذکر به شهربانی است که چرا با متخلفین البسه متحدالشکل برخورد قاطع و جدی نشده تا از طریق اخذ جرایم در جهت کمک به زنان بی بضاعت برای تهیه لباس و کلاه اقدام کنند. سیاست رضاشاه در تمامی شهرستان ها با دستورالعمل های مشابه اسناد فوق لازم الاجرا شد.
    
    نتیجه
    
    کشف حجاب رضاشاه در بین اقشار و طبقــــــات مختلف زنـــــان در شهرها و شهرستان های ایران چالش هایی را در سطوح اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی جامعه ایرانی به وجود آورد و دستاورد تمدن با شکوه ایرانی-اسلامی را که طی قرن ها حفظ شده بود، مخدوش کرد. حجاب زن ایرانی برگرفته از پیشینه فرهنگی اسلامی جامعه ایرانی بود که طی قرن ها زنان ایرانی با حفظ حجاب خود را از چشم اغیار می پوشاندند. حجاب زنان به لحاظ تاریخی نیز ابتدا برای زنان طبقات بالا مطرح بود، اما زنان طبقات مختلف به تدریج از این امر پیروی کردند و با چنین فرهنگی به موانست رسیدند. چنان که در مورد زنان اقلیت های مذهبی نیز این امر کاملاً مشهود بود. رضا شاه با بدعتی که در جریان مدرنیزاسیون تحمیلی خود در ایران ایجاد کرد، نه تنها بر هویت فرهنگی مذهبی خدشه وارد کرد، بلکه با زور و اجبار و از همه مهم تر بنابر اسناد فوق از محل جریمه های مالی که از مردم می گرفت در جهت گسترش سیاست خود اقدام می کرد و تمامی زنان شهرستان ها و حتی زنان ایلات و عشایر را تحت پوشش سیاست خود قرار داد تا جایی که زنان فقیر و بی بضاعت را صاحب البسه و کلاه کرد تا چادر را زمین بگذارند و این در حالی بود که پیش از آن کمکی برای پوشش لباس عادی این زنان هرگز از طریق شاه صورت نگرفته بود.

"

..............

 اینک نتیجه گیری با شما..

دوشنبه سیم 10 1387

 

سلام مجدد

در ادامه صحبتها و نشان دادن و بیان مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ... دوران نظام استبدادی شاهنشاهی، و دلایل نیاز ملت ایران به ایجاد تحول و انقلاب در ایران، یکی از مهمترین محدودیتهایی که در آن زمان بوجود آمد یعنی کشف حجاب، باعث نارضایتی وسیع بین مردم ایران از نظام وقت شد.

کشف حجاب یکی از مهمترین ضعفهایی بود که رژیم سابق بر ملت ایران اعمال کرد و این کشف حجاب رو نام گذاشت به نام تمدن جدید.

شاه برای اینکه خود را  و کشور ایران را متجدد و پیشرفته نشان دهد سعی کرد تا به تبعیت از کشورهای غربی و نمونه عملی که آتاتورک در قبال ملت ترکیه انجام داد حجاب مردم مسلمان ایران را از بین ببرد.

برای این منظور عملیات گسترده ای انجام داد و برای رسیدن به اهداف خود، به زور تهدید اسلحه متوصل شد.

در ادامه تعدادی عکس مربوط به این واقعه را که در سایت تبیان مشاهده کردم را قرار می دهم تا بیشتر قدر نظام حاکم را بدانیم.

 جمعی از دانش آموزان دختر با لباس پیشاهنگی هنگام شرکت در یک مراسم کشف حجاب

شرکت جمعی از دانشجویان دختر دانشسرای مقدماتی در مراسم سالگرد واقعه کشف حجاب

حضور جمعی از مقامات کشوری و لشکری در مراسم کشف حجاب در یکی ازشهرستانه

شرکت رضاشاه در یکی از مراسم کشف حجاب

بازدید رضاشاه از زنان لرستان پس از کشف حجاب

تاج الملوک پهلوی و همراهان وی هنگام خروج از جایگاه مخصوص در میدان جلالیه تهران پس از شرکت در مراسم کشف حجاب

www.tebyan.ir

دوشنبه بیست و سوم 10 1387

برنامه های نظامی شاه موجب گردید تا هزینه های نظامی ایران به ناگاه سیر صعودی پیش گیرد. بودجه نظامی کشور بسیار بالا رفته بود و پیش خریده های شاه ، فروشندگان را هم به تعجب وا میداشت . خرید تجهیزات توسط رژیم شاهنشاهی نیازمند آموزش فنی نیروها و آشنایی و بهره گیری بهینه از این تسلیحات بود ، لذا شمار زیادی از متخصصان ، تکنسین ها ، مستشاران نظامی و فروشندگان تسلیحاتی به ایران گسیل می شدند و افسرانی از ایران به کشورهای خارجی فرستاده می شد . در اواسط سال 1977 بالغ بر 31 هزار مستشار آمریکایی در ایران به سر می بردند که این تعداد در سال 1978 به 45 هزار نفر رسید . حضور این افراد باعث گردید که آمریکاییها حق هرگونه ابتکار و خلاقیت را از نیروهای داخلی سلب کرده و اداره امور ارتش را راسا بر عهده گیرد …….

از لحاظ صنایع دفاعی آنچه قبل از انقلاب تولید می شد ، صرفا تولید سلاحها و مهمات سبک بود که نهایتا تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به تولید فشنگهای سبک و نیمه سنگین تیربار ژ3 ، اسلحه ژ3 ، و فشنگ سلاح های کمری محدود می شد . در امور خدماتی و تعمیر و نگهداری نیز ما حق هیچ گونه دخالتی نداشتیم و با توجه به زیر ساختهای موجود فقط آمریکایی ها حق فعالیت در این امور را داشتند طوری که برای تعویض حتی یک پیچ ساده باید آمریکایی ها را صدا می کردیم.

یکی از شعار های محوری انقلاب اسلامی استقلال بود ، استقلال ،که نقطه مقابل وابستگی اشت . لذا به هر میزان که نقطه وابستگی کشور کم شود میزان استقلال بیشتر می شود.

irnet.wordpress.com

يکشنبه بیست و دوم 10 1387

حکومت رضاشاه از لحاظ داشتن وسایل اجبار و زورگویی قدرتمند بود، اما پایگاه‌های طبقاتی قدرتمند و پشتبان اجتماعی نیرومند و بنابراین بنیادهای مدنی استواری نداشت. در مورد خانواده‌های طبقه بالا برخی را با پیوند سببی و یا اجازه ثبت املاک با خود همراه کرد و برخی را طرد و منزوی ساخت.
رضاشاه در جلب حمایت طبقه متوسط سنتی بسیار موفقیت کمتری داشت. ایجاد انحصارات دولتی در تجارت خارجی و گسترش صنایع دولتی، اگرچه موجب پیدایش معدودی بازرگانان و صاحبان صنایع وابسته به دربار شد، اما موجبات نارضایتی گسترده جامعه تجاری قدیم را نیز فراهم ساخت. و حتی ورشکستگی‌هایی در پی داشت، به‌طوری‌که برخی تجار به‌طور پنهانی از هزینه زیاد ارتش و راه‌آهن شاکی بودند. همچنین رضاشاه با لغو مالیات‌های 216 صنف، مخالفت طبقه متوسط تجاری را تشدید کرد. زیرا لغو اینگونه مالیات‌ها، قدرت و اختیار تعیین میزان مالیات اعضای هر صنف را از بزرگان و روسای اصناف گرفت و درنتیجه سازمان‌ها و تشکیلات بازار را تضعیف کرد. بعلاوه اقدامات غیردینی رژیم نارضایتی عمیقی در بین علما و طبقه متوسط سنتی به وجود آورد.
در نیمه اول حکومت پهلوی، تا حدودی سازش و همراهی با گروه‌ها و تشکل‌های مردمی و سیاسی وجود داشت و حتی حکومت در حمایت و پشتیبانی گروه‌های اجتماعی همراه بود؛ اما رضا خان در نیمه دوم سلطنت خود سیاست حذف نیروهای اجتماعی را در پیش گرفت و آنها را به انفعال کشاند و نابود کرد. رضاشاه با سرکوب تشکل‌های مردمی ازجمله اصناف سعی می‌کرد تشکل‌های جایگزین از سوی حکومت ایجاد کند. این انجمن‌ها و تشکل‌های رسمی حکومتی، اعضای جامعه را جذب کرده، آنها را از بالا هدایت می‌کردند. این درحال بود که در ابتدای سلطنت رضاشاه تجار و اصناف در اعلامیه‌ای شاهنشاهی او را تبریک گفته بودند.
«رضاشاه دولتی مرکزی به وجود آورد که مستقیماً در برنامه‌ریزی اقتصادی و توسعه سرمایه‌داری دخالت می‌کرد. سرمایه‌داری بوروکراتیک رضاشاه، موقعیت بازاریان را تضعیف کرد و از ظهور آن به عنوان طبقه‌ای قدرتمند جلوگیری کرد. گروه‌هایی که از رشد سرمایه‌داری در این دوره سود بردند، پیمانکاران، بازاریانی که ارتباطی با دربار داشتند و دولتمردان بودند. درنتیجه، بازاریان از برنامه‌های صنعتی کنار گذاشته شدند. تنها بعد از کناره‌گیری رضاشاه از سلطنت در شهریور 1320 [تا مرداد 1332] بازاریان توانستند نقش موثری در اقتصاد سیاسی ایران بازی کنند».

شنبه بیست و یکم 10 1387
X